วิธีการติดตั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการติดวอลเปเปอร์ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่คอนโด
ล้วนมีเทคนิคขั้นตอนในการเตรียมการ ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

1. การเตรียมผนังหรือเพดาน

ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต / ไม้อัดเรียบ / ยิปซั่มบอร์ด ก็สามารถทำได้ดังนี้

  • ทำความสะอาดผนังที่จะทำการติดตั้งวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อย
  • หากผนังไม่เรียบให้ขัดผนังด้วยหินขัดหรือกระดาษทรายให้เรียบ
  • หากผนังเป็นร่องมีรอยร้าวให้แต่งผนังให้เรียบโดยใช้ยิปซั่มหรือ
    ปูนดำผสมน้ำและกาวลาเท็กซ์ทาทับร่องให้เรียบ

2. วัดความกว้าง ความสูงของผนัง

ที่จะทำการติดตั้ง เพื่อเตรียมวอลเปเปอร์ที่จะนำมาติด

3. แบ่งผนังให้เหมาะสม

ให้เหลือเศษเล็กน้อยใช้ลูกดิ่งจับดิ่งจากฝาผนังด้านบนลงมาที่พื้น
และขีดเส้นตามแนวดิ่งสำหรับจับแนวเวลาต่อลายให้ตรง เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาเรื่องลายเอียงการจับดิ่งนั้นจะจับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ แต่
ส่วนใหญ่จะจับจากหน้าประตูตรงวงกบก่อน

4. ใช้ลูกกลิ้งที่มีฟองน้ำ ชุบแป้งเปียก

แล้วกลิ้งด้านหลังวอลเปเปอร์ให้ทั่วเว้นขอบริมไว้ด้านละ 1 – 1.5 นิ้ว
แล้วพับวอลเปเปอร์ด้านบนและล่างเข้าหากัน เพื่อสะดวกในการนำไป
ติดตั้ง เพราะแป้งเปียกจะแห้งช้า

5. ติดวอลเปเปอร์ที่ลงแป้งเปียก

โดยติดริมวอลเปเปอร์ด้านใดด้านหนึ่งกับเส้นแนวดิ่ง แล้วนำไม้อัดหุ้ม
ด้วยพรมอัดรีดบนวอลเปเปอร์จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเข้าหา
กำแพง เพื่อไล่ฟองอากาศ

6. หลังจากติดวอลเปเปอร์แผ่นแรก

ให้นำวอลเปเปอร์แผ่นที่ 2 มาชนกับแผ่นแรก โดยจับลายแผ่นแรก และ
แผ่นที่ 2 ให้ตรงกัน แล้วไล่ฟองอากาศของวอลเปเปอร์แผ่นที่ 2 จากนั้น
ให้เปิดริมวอลเปเปอร์ทั้ง 2 แผ่น แล้วทากาวลาเท็กซ์ลงบน ผนังระหว่าง
รอยต่อทั้ง 2 ด้านปิดริมวอลเปเปอร์ทั้ง 2 ด้านให้สนิท หลังจากนั้นใช้
ลูกกลิ้งไม้กลิ้งตามรอยต่อเพื่อให้รอยต่อริมวอลเปเปอร์สนิทและแน่นขึ้น