วิธีดูแลรักษา

เพื่อให้สามารถใช้งานวอลเปเปอร์
ติดผนังได้นานที่สุด เราควรเรียนรู้
วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาด

การดูแลทำความสะอาด

ตรวจสอบวอลเปเปอร์

ให้มั่นใจก่อนว่า อยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากฝุ่นด้วยการดูดฝุ่นหรือใช้ไม้กวาดขนไก่

เมื่อวอลเปเปอร์ฉีกขาด

หรือมีรอยเผยอ ให้ทาด้วยกาวลาเท็กซ์ แล้วใช้ลูกกลิ้งถูไปมาจนเรียบสนิท อย่าปล่อยให้เกิดรอยเผยอนานเกินไป เพราะจะทำให้ขอบแข็ง ถึงจะกดทับด้วยลูกกลิ้งในภายหลังก็ไม่ทำให้วอลเปเปอร์ติดผนังเหมือนเดิม

ควรใช้น้ำยาล้างเฉพาะ

ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันสารระเหยต่างๆ มาทำความสะอาด นอกจากวอลเปเปอร์บางชนิดจะมีบอกว่าใช้ได้

ข้อควรหลีกเลี่ยง

อย่าให้วอลเปเปอร์โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สีของวอลเปเปอร์ซีดจางและควรป้องกัน อย่าให้เกิดความชื้นเป็นเวลานาน เพราะอาจก่อให้เกิดเชื้อราขึ้นได้

วอลเปเปอร์แบบล้างได้

ให้ใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาล้างหมาดๆ เช็ดเบาๆ ที่รอยเปื้อน แล้วใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดซ้ำอีกครั้ง ก่อนจะปล่อยให้ให้ผนังแห้งสนิท

วอลเปเปอร์แบบล้างไม่ได้

ให้ใช้น้ำยาแบบเฉพาะ หาซื้อได้จากร้านขายวอลเปเปอร์ เลือกน้ำยาที่ใช้สารที่เหมาะกับพื้นผิววอลเปเปอร์ แต่ควรทดสอบก่อนการใช้ทำความสะอาดจริง โดยให้ลบรอยเปื้อนออกตามทิศทางเดียวกับการติดวอลเปเปอร์

อายุการใช้งานวอลเปเปอร์

ปกติอยู่ที่ 4 – 5 ปี หลังจากนั้นสีจะเริ่มเหลืองซีด ทำให้ห้องดูเก่า
แม้จะไม่สวยงาม แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ดังนั้นเราจึงควรดูแล
รักษาวอลเปเปอร์ให้ถูกวิธี

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า วอลเปเปอร์ของเราเป็นชนิดที่สามารถล้างได้
หรือไม่ โดยดูจากฉลากที่ติดมากับม้วนวอลเปเปอร์ แต่ถ้านานๆ ไป
ไม่มีฉลากก็อาจจะใช้วิธีการทดสอบด้วยตัวเอง ซึ่งทำได้ไม่ยาก ให้
ใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างผนังที่ติดวอลเปเปอร์ (เลือกบริเวณที่ไม่
ค่อยดึงดูดความสนใจ) ถ้าวอลเปเปอร์ติดผนัง มีการดูดซับน้ำหรือ
ลวดลายเลอะเลือนแสดงว่าวอลเปเปอร์นั้นเป็นชนิดที่ล้างน้ำไม่ได้